جستجو در کتاب‌های الکترونیکی

راهنمای جستجو | فهرست ناشران

جستجوی سریع: (در عنوان و شرح مختصر/مفصل)    

جستجوی پیشرفته - همه و يا تعدادي از فيلدهاي زير را تكميل و كليد جستجوي زير را فشار دهيد.


نمايش کتابها

نتايج از 1 تا 10 از مجموع 19668

نمايش

تعداد نتايج در هر صفحه مرتب سازي با صعودي نزولي

صفحه از 1967

@Design Ästhetik, Kommunikation, Interaktion @ طراحی -- Ästhetik ، Kommunikation ، Interaktion  1. عنوان کتاب الکترونیک: @Design, Ästhetik, Kommunikation, Interaktion
@ طراحی -- Ästhetik ، Kommunikation ، Interaktion
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): Springer
سال: 2010
شابک: 9783642035326، 3642035329
نویسنده: Christof Breidenich
[ صفحه 167 | 563 بار نمایش ]
'Third Way' Economics An Evaluation 
"راه سوم" اقتصاد، ارزیابی
 2. عنوان کتاب الکترونیک: 'Third Way' Economics, An Evaluation
"راه سوم" اقتصاد، ارزیابی
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): Palgrave MacMillan
سال: 2006
شابک: 9781403920652، 1403920656
نویسنده: Philip Whyman
[ صفحه 284 | 399 بار نمایش ]
"Get Weird!" 101 Innovative Ways to Make Your Company a Great Place to Work 
"دریافت عجیب!"، 101 راه های نوآورانه را به شرکت شما محل بزرگ به کار
 3. عنوان کتاب الکترونیک: "Get Weird!", 101 Innovative Ways to Make Your Company a Great Place to Work
"دریافت عجیب!"، 101 راه های نوآورانه را به شرکت شما محل بزرگ به کار
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): Amacom Books
سال: 2001
شابک: 9780814471142، 0814471145
نویسنده: John Putzier
[ صفحه 188 | 338 بار نمایش ]
 4. عنوان کتاب الکترونیک: "Northern and eastern enlargement of EMU: do structural reforms matter?"
"شمالی و بزرگ شدن شرقی EMU: انجام اصلاحات ساختاری مهم است؟"،
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات):
سال: 2004
شابک: 9783902109224، 390210922X
نویسند‌گان: Andrew Hughes Hallett, Svend E. Hougaard Jensen, Christian Richter
[ صفحه 52 | 337 بار نمایش ]
"The Jack Welch Lexicon of Leadership: Over 250 Te  
"جک ولش واژه نامه از رهبری: بیش از 250 ته، 
 5. عنوان کتاب الکترونیک: "The Jack Welch Lexicon of Leadership: Over 250 Te
"جک ولش واژه نامه از رهبری: بیش از 250 ته،
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): McGraw Hill Professional
سال: 2002
شابک: 9780071389389، 0071389385
نویسنده: Jeffrey A. Krames
[ صفحه 210 | 356 بار نمایش ]
"The Leader's Handbook: Making Things Happen, Gett Making Things Happen, Getting Things Done 
"کتاب رهبر: ساخت چیزهایی که می افتد، Gett، ساخت چیزهایی اتفاق می افتد، انجام کارها
 6. عنوان کتاب الکترونیک: "The Leader's Handbook: Making Things Happen, Gett, Making Things Happen, Getting Things Done
"کتاب رهبر: ساخت چیزهایی که می افتد، Gett، ساخت چیزهایی اتفاق می افتد، انجام کارها
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): McGraw Hill Professional
سال: 1998
شابک: 9780071386883، 0071386882
نویسنده:
[ صفحه 415 | 388 بار نمایش ]
"To get rich is glorious!" China's stock markets in the '80s and '90s "برای پولدار شدن است با شکوه!" -- چین در بازارهای سهام و '80s'90s  7. عنوان کتاب الکترونیک: "To get rich is glorious!", China's stock markets in the '80s and '90s
"برای پولدار شدن است با شکوه!" -- چین در بازارهای سهام و '80s'90s
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): Palgrave MacMillan
سال: 2001
شابک: 9780333920251، 0333920252
نویسند‌گان: Carl E. Walter, Fraser J. T. Howie
[ صفحه 243 | 645 بار نمایش ]
#JOBSEARCHtweet Book01 140 Job Search Nuggets for Managing Your Career and Landing Your Dream Job 
در # JOBSEARCHtweet Book01، 140 شغل جستجوی ناگتس برای مدیریت حرفه ای شما و فرود رویای شغلی شما
 8. عنوان کتاب الکترونیک: #JOBSEARCHtweet Book01, 140 Job Search Nuggets for Managing Your Career and Landing Your Dream Job
در # JOBSEARCHtweet Book01، 140 شغل جستجوی ناگتس برای مدیریت حرفه ای شما و فرود رویای شغلی شما
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): THINKaha
سال: 2010
شابک: 9781616990008، 1616990007
نویسنده: Barbara Safani
[ صفحه 126 | 418 بار نمایش ]
1,001 Ways to Make More Money as a Speaker, Consultant or Trainer : Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times 
1001 روش برای پول بیشتر به عنوان سخنران، مشاور و یا مربی: به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار، به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار
 9. عنوان کتاب الکترونیک: 1,001 Ways to Make More Money as a Speaker, Consultant or Trainer : Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times, Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times
1001 روش برای پول بیشتر به عنوان سخنران، مشاور و یا مربی: به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار، به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): McGraw Hill Professional
سال: 2004
شابک: 9780071457309، 0071457305
نویسنده: Lillet Walters
[ صفحه 205 | 462 بار نمایش ]
1,001 Ways to Make More Money as a Speaker, Consultant or Trainer: Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times 
1001 روش برای پول بیشتر به عنوان یک رئیس، مشاور یا مربی: به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار، به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار
 10. عنوان کتاب الکترونیک: 1,001 Ways to Make More Money as a Speaker, Consultant or Trainer: Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times, Plus 300 Rainmaking Strategies for Dry Times
1001 روش برای پول بیشتر به عنوان یک رئیس، مشاور یا مربی: به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار، به علاوه 300 استراتژی های ایجاد باران برای خشک بار
موضوع: Business & Economics
ناشر (انتشارات): McGraw-Hill
سال: 2003
شابک: 9780071428026، 007142802X
نویسنده: Lilly Walters
[ صفحه 208 | 354 بار نمایش ]

برو به صفحه | نتایج بعدی

نمايش

تعداد نتايج در هر صفحه مرتب سازي با صعودي نزولي

صفحه