لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 168 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

2001 Annual Review of Development Effectiveness Making Choices

موضوع کتاب دیجیتالی [ Political Science ]
شابک (ISBN) 9780821351390, 0821351397
تعداد صفحه 108 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2002
ویرایش

نمايش خلاصه کتاب

2001 Annual Review of Development Effectiveness Making Choices 
2001 بررسی سالانه اثربخشی توسعه، ساخت انتخاب

Back cover of 2001 Annual Review of Development Effectiveness Front cover of 2001 Annual Review of Development Effectiveness
نویسنده:شرح مختصر:

This is the fifth annual review which explores long-term development effectiveness trends and analyses the choice of lending and non-lending instruments and activities to achieve World Bank development objectives.


این بررسی سالانه پنجم که به بررسی روند اثر توسعه بلند مدت و تجزیه و تحلیل انتخاب اعطای وام و غیر اعطای وام ابزار و فعالیت برای دستیابی به اهداف توسعه بانک جهانی است.


شرح مفصل:

The "bottom line" for the World Bank is its development effectiveness. The independent Operations Evaluation Department (OED) tracks the Bank's development performance, analyzing the effectiveness of Bank projects, programs, and processes; draws lessons of operational experience; and provides advice to the Board based on evaluations at the project, country, sector, and thematic levels. Each year, evidence from these evaluations is marshaled to produce a summary report on the Bank's development effectiveness, centered around a particular development issue. The '2001 Annual Review of Development Effectiveness: Making Choices' (2001 ARDE) presents the latest independent evaluation results, with a focus on how the Bank and its clients can make the best selection from the available assistance instruments. The latest project evaluation data presented in the 2001 ARDE confirm a significant improvement in the outcomes of the Bank's lending performance, especially for FY00 exiting projects. The upward trend continues into FY01, with solid improvements in sustainability and institutional development impact as well. Lending is, however, only one dimension of the Bank's broader assistance toolkit which includes both financial and nonfinancial instruments. This toolkit has been adapted and expanded in response to a complex and rapidly changing development agenda. New lending instruments, analytical tools, and partnership arrangements have been crafted to address the myriad needs and preferences of borrowers and to meet the challenge of the Bank's mission of poverty reduction. As the findings of the 2001 ARDE show, selecting the right combination and sequencing of activities in a given setting, can make the difference between success and failure. How these instruments are being put into practice, their effectiveness and link to country, sector, and thematic results, and where there is need for improvement are the subject of this review.


"خط پایین" برای بانک جهانی اثر توسعه آن است. مستقل عملیات گروه ارزیابی (OED) آهنگ عملکرد توسعه بانک، تجزیه و تحلیل اثربخشی پروژه های بانک، برنامه ها و مراحل؛ درس های تجربه عملیاتی تساوی. و بر اساس ارزیابی در این پروژه، کشور، بخش، و سطح موضوعی مشاوره به هیئت مدیره. هر سال، شواهد از این ارزیابی است خطرساز برای تولید یک گزارش خلاصه در اثر توسعه بانک، حول یک موضوع خاص توسعه. "2001 بررسی سالانه اثربخشی توسعه: ساخت انتخاب '(2001 ARDE) ارائه آخرین نتایج ارزیابی مستقل، با تمرکز بر چگونه بانک و مشتریان آن می تواند بهترین انتخاب از ابزار کمک موجود را. آخرین اطلاعات ارزیابی پروژه ارائه شده در سال 2001 ARDE تایید بهبود قابل توجهی در نتایج عملکرد وام دهی بانک، به ویژه برای پروژه های FY00 خروج. روند رو به بالا ادامه می دهد به FY01، با پیشرفت های جامد در پایداری و تاثیر توسعه سازمانی نیز هست. وام است، با این حال، تنها یک بعد از ابزار کمک وسیع تر بانک که شامل هر دو ابزارهای مالی و غیرمالی. این ابزار اقتباس شده است و در پاسخ به دستور کار توسعه پیچیده و به سرعت در حال تغییر گسترش یافته است. ابزار جدید اعطای وام، ابزار تحلیلی، و ترتیبات همکاری کرده اند برای رسیدگی به نیازهای بی شمار و تنظیمات از وام گیرندگان و برای دیدار با چالش ماموریت بانک از کاهش فقر گردد شده است. همانطور که یافته های سال 2001 ARDE نشان می دهد، انتخاب ترکیب مناسب و تعیین توالی فعالیت در یک محیط داده می شود، می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را. چگونه از این ابزار را در عمل پیاده، اثر بخشی و لینک خود را به کشور، بخش، و نتایج موضوعی قرار داده، و که در آن برای بهبود نیاز وجود دارد موضوع این بررسی است.[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها