لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 308 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures

موضوع کتاب دیجیتالی
شابک (ISBN) 9781931233712, 1931233713
تعداد صفحه 270 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2002
ویرایش

نمايش خلاصه کتاب

Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures  
سازه های Bialgebraic و سازه اسمارانداچ Bialgebraic،

Back cover of Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures Front cover of Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures
نویسنده:شرح مختصر:
شرح مفصل:

Generally the study of algebraic structures deals with the concepts like groups, semigroups, groupoids, loops, rings, near-rings, semirings, and vector spaces. The study of bialgebraic structures deals with the study of bistructures like bigroups, biloops, bigroupoids, bisemigroups, birings, binear-rings, bisemirings and bivector spaces.

A complete study of these bialgebraic structures and their Smarandache analogues is carried out in this book.

For examples:

A set (S, , .) with two binary operations ‘ ’ and '.' is called a bisemigroup of type II if there exists two proper subsets S1 and S2 of S such that S = S1 U S2 and

(S1, ) is a semigroup.

(S2, .) is a semigroup.

Let (S, , .) be a bisemigroup. We call (S, , .) a Smarandache bisemigroup (S-bisemigroup) if S has a proper subset P such that (P, , .) is a bigroup under the operations of S.

Let (L, , .) be a non empty set with two binary operations. L is said to be a biloop if L has two nonempty finite proper subsets L1 and L2 of L such that L = L1 U L2 and

(L1, ) is a loop.

(L2, .) is a loop or a group.

Let (L, , .) be a biloop we call L a Smarandache biloop (S-biloop) if L has a proper subset P which is a bigroup.

Let (G, , .) be a non-empty set. We call G a bigroupoid if G = G1 U G2 and satisfies the following:

(G1 , ) is a groupoid (i.e. the operation is non-associative).

(G2, .) is a semigroup.

Let (G, , .) be a non-empty set with G = G1 U G2, we call G a Smarandache bigroupoid (S-bigroupoid) if

G1 and G2 are distinct proper subsets of G such that G = G1 U G2 (G1 not included in G2 or G2 not included in G1).

(G1, ) is a S-groupoid.

(G2, .) is a S-semigroup.

A nonempty set (R, , .) with two binary operations ‘ ’ and '.' is said to be a biring if R = R1 U R2 where R1 and R2 are proper subsets of R and

(R1, , .) is a ring.

(R2, , .) is a ring.

A Smarandache biring (S-biring) (R, , .) is a non-empty set with two binary operations ‘ ’ and '.' such that R = R1 U R2 where R1 and R2 are proper subsets of R and

(R1, , .) is a S-ring.

(R2, , .) is a S-ring.


به طور کلی مطالعه ساختارهای جبری با مفاهیم مانند گروه، semigroups، groupoids ها، کابل ها، حلقه، نزدیک به حلقه، semirings، و فضاهای برداری می پردازد. مطالعه ساختار bialgebraic با مطالعه bistructures مانند bigroups، biloops، bigroupoids، bisemigroups، birings می پردازد، binear، حلقه ها، bisemirings و فضاهای bivector.

در یک مطالعه کامل این ساختار bialgebraic و آنالوگ اسمارانداچ خود است که در این کتاب انجام شده است.

برای مثال:

مجموعه (. S،،) با دو عملیات باینری "" و "" به نام bisemigroup از نوع II اگر وجود دارد دو زیر مجموعه های حقیقی S1 و S2 از S به طوری که S = S1 S2 U و

(S1،) semigroup است وجود دارد.

(S2،.) semigroup است.

اجازه بدهید (S،،.) یک bisemigroup. ما تماس بگیرید (S،،.) bisemigroup اسمارانداچ (S-bisemigroup) اگر S یک زیر مجموعه P مناسب به طوری که (P،،.) است bigroup تحت عملیات S.

اجازه (L،،.) می شود مجموعه ای غیر خالی را با دو عملیات دودویی. L گفته می شود biloop اگر L دارای دو زیر مجموعه nonempty محدود مناسب L1 و L2 از L به طوری که L = L1 L2 U و

(L1،)، یک حلقه است.

(L2،.) یک حلقه یا یک گروه باشد.

اجازه (L،،.) یک biloop ما L biloop اسمارانداچ (S-biloop) اگر L دارای یک زیر مجموعه P مناسب است که bigroup تماس بگیرید.

اجازه بدهید (G،،.) می شود مجموعه ای غیر خالی. ما به G bigroupoid اگر G = U G1 G2 و ارضا موارد زیر است:

(G1،) groupoid است (به عنوان مثال عملیات غیر انجمنی است).

(G2،.) semigroup است.

اجازه (G،،.) می شود مجموعه ای غیر تهی با G = U G1 G2، G ما تماس بگیرید اسمارانداچ bigroupoid (S-bigroupoid) اگر

G1 و G2 زیر مجموعه های حقیقی متمایز از G به طوری که G می باشد = (در G2 یا G2 در G1 شامل نمی شود شامل G1 نیست) G1 G2 U.

(G1،) S-groupoid است.

(G2،.) S-semigroup است.

مجموعه nonempty (R،،.) با دو عملیات باینری '' و '.' گفته می شود biring اگر R = R1 R2 U که در آن R1 و R2 زیر مجموعه های حقیقی از R هستند و

(R1،،.) یک حلقه است.

(R2،،.) یک حلقه است.

A biring اسمارانداچ (S-biring) (R،،.) یک مجموعه غیر تهی با دو عملیات باینری '' و 'است.' به طوری که R = R1 R2 U که در آن R1 و R2 زیر مجموعه های حقیقی از R هستند و

(R1،،.) S-حلقه است.

(R2،،.) S-حلقه است.[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها