لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 134 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

Virtuality and Education A Reader

موضوع کتاب دیجیتالی [ Education ]
شابک (ISBN) 9789042020542, 9042020547
تعداد صفحه 204 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2006
ویرایش

نمايش خلاصه کتاب

Virtuality and Education A Reader 
مجاز و آموزش و پرورش، A خوان

Back cover of Virtuality and Education Front cover of Virtuality and Education
نویسند‌گان:

,

شرح مختصر:

The main common themes of an earlier book in this series, "Virtual Learning and Higher Education," were: the extent to which education should become 'virtual', the actual cost and value of such innovation and to what degree such education ...


موضوعات اصلی مشترک یک کتاب پیش از آن در این سری، و & quot؛ آموزش مجازی و آموزش عالی، و & quot؛ بود: که تا چه حد آموزش و پرورش باید تبدیل به & # 39؛ مجازی و # 39؛ هزینه واقعی و ارزش چنین نوآوری و به چه میزان از جمله آموزش و پرورش ...


شرح مفصل:

The main common themes of an earlier book in this series, Virtual Learning and Higher Education, were: the extent to which education should become ‘virtual’, the actual cost and value of such innovation and to what degree such education suits its stakeholders. In order to further engage with these important issues a conference was held in Mansfield College, Oxford in September 2003. An edited selection of the papers from that event along with relevant papers that developed as a result of the conference’s subsequent correspondences are the contents of this book. The chapters cover a spectrum of practical issues from ‘at the e-chalkface’ experimentations with virtual technologies via those who consider the consequences of establishing such systems through to those interested in developing long-term strategy or policy in the area. This stimulating and important book is aimed at researchers of topics such as technology-driven education, philosophy, innovation and cultural studies. It is also meant to appeal to anyone with an interest in the ‘virtual’ world of education. Table of Contents Preface Chapter 1: Mark STILES: Embedding E-learning in a Higher Education Institution Chapter 2: Adrian BROMAGE: Students ’ approaches to learning and their use of and feelings about a VLE Chapter 3: Simon P.BATES and Judy HARDY: An Evaluation of an E-learning Strategy: Watching the e-Learners Learn Chapter 4: Justin MACKLIN and Audrey BLENKHARN: Out of University and Into Intensive Care: A Case Study of the Development of a Distance Learning Course in Intensive Care Nursing Chapter 5: David CATTERICK: Supporting non-native English-speaking English-speaking students in an online postgraduate degree Chapter 6: William W. BOSTOCK: The Challenge of the Paperless Thesis: Issues in the Implementation of a Regime of Electronic Theses and Dissertations Chapter 7: Loykie Loïc LOMINÉ: ‘I ’m a virtual lecturer but I need real help ’ Chapter 8: Peter J WILLIAMS: Plotting Virtuality: dimensions of E-learning space Chapter 9: Jenny PRIOR: Computer Aided Learning in midwifery: Panacea or Pandora ’s box? Chapter 10: Godfried WILLIAMS & Hossein JAHANKHANI: Authenticating E-learners and Virtual learning systems Chapter 11: Lynda R. ROSS, Peter HOLT and Julia JOHNSON: Invisible Barriers: Understanding Women’ s Experiences in Computing and Information Systems in a Distance Education Environment Notes on Contributors Index


موضوعات اصلی مشترک یک کتاب پیش از آن در این مجموعه، آموزش مجازی و آموزش عالی، بودند: که تا چه حد آموزش و پرورش باید تبدیل به «مجازی»، هزینه های واقعی و ارزش چنین نوآوری و به چه میزان از جمله آموزش و پرورش مناسب سهامداران آن است.
به منظور با این مسائل مهم یک کنفرانس در دانشگاه منسفیلد، آکسفورد در سپتامبر 2003. انتخاب ویرایش از مقالات از این رویداد همراه با مقالات مرتبط که به عنوان یک نتیجه از مکاتبات پس از آن در کنفرانس توسعه برگزار شد تعامل بیشتر محتویات این است کتاب. فصل پوشش طیفی از مسائل عملی از 'در الکترونیک chalkface' تجربه با فن آوری های مجازی از طریق کسانی که از عواقب ناشی از ایجاد چنین سیستم از طریق به کسانی که علاقه مند به توسعه استراتژی های بلند مدت و سیاست در منطقه در نظر بگیرند. این کتاب تحریک کننده و مهم است که در محققان از موضوعاتی مانند تکنولوژی محور آموزش و پرورش، فلسفه، نوآوری و مطالعات فرهنگی است. این همچنین به منظور درخواست تجدید نظر به هر کسی با توجه به جهان مجازی آموزش و پرورش. فهرست مطالب مقدمه فصل 1: علامت استیلز: کدهای جاسازی E-یادگیری در فصل موسسه آموزش عالی 2: روش دانش آموزان به یادگیری و استفاده از آنها از و احساسات در مورد فصل VLE 3:: آدریان BROMAGE سیمون P.BATES و جودی HARDY: بررسی استراتژی E-یادگیری: تماشای الکترونیکی زبان آموزان آموزش فصل 4: جاستین MACKLIN و آدری BLENKHARN: از دانشگاه و به مراقبت های ویژه: مطالعه موردی از توسعه یک دوره آموزش از راه دور در مراقبت های ویژه پرستاری فصل 5: دیوید CATTERICK: حمایت از غیر بومی انگلیسی زبان انگلیسی زبان دانش آموزان در دوره های کارشناسی ارشد آنلاین مدرک فصل 6: ویلیام W. BOSTOCK: چالش از پایان نامه بدون کاغذ: مسائل در اجرای رژیم سرپرستی پایان نامه الکترونیک نامه فصل 7: Loykie این Loïc LOMINÉ: 'I' کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه مجازی اما من به کمک نیاز واقعی "فصل 8: پیتر J WILLIAMS: توطئه مجاز: ابعاد E-یادگیری فضای فصل 9: جنی قبل: کامپیوتر آموزش کمک در مامایی: نوش دارو و یا پاندورا جعبه ها؟ فصل 10: Godfried WILLIAMS و حسین JAHANKHANI: اعتبار بخشیدن E-آموزان و سیستم های آموزش مجازی فصل 11: لیندا R. ROSS، پیتر هولت و جولیا JOHNSON: موانع نامرئی: تجارب درک زنان در کامپیوتر و سیستم های اطلاعات در یک محیط آموزش از راه دور یادداشت در ارکان صفحه اول[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها