لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 76 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

United in Diversity?:Comparing Social Models in Europe and America Comparing Social Models in Europe and America

موضوع کتاب دیجیتالی [ Social Science ]
شابک (ISBN) 9780195376630, 0195376633
تعداد صفحه 464 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2009
ویرایش 1

نمايش خلاصه کتاب

United in Diversity?:Comparing Social Models in Europe and America Comparing Social Models in Europe and America 
متحده در تنوع:؟ مقایسه مدل های اجتماعی در اروپا و امریکا، مقایسه مدل های اجتماعی در اروپا و امریکا

Back cover of United in Diversity?:Comparing Social Models in Europe and America Front cover of United in Diversity?:Comparing Social Models in Europe and America
نویسند‌گان:

,

شرح مختصر:

To whatever extent one might discern a distinct set of commonalities that represent the core of a European approach, how different are the European characteristics of social, economic, and political life from those of America?Addressing ...


به هر میزان ممکن است یک مجموعه مشخص از مشترکات است که نشان دهنده هسته یک رویکرد اروپا تشخیص، چگونه متفاوت است ویژگی اروپا زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و از کسانی که از امریکا؟ خطاب به ...


شرح مفصل:

Since the advent of the European Union, politicians have increasingly emphasized the notion of a European social model as an alternative to the American form of market capitalism, which is seen as promoting economic growth without regard for solidarity and social progress. As this political discourse has advanced, social scientists and academic policy analysts have raised questions concerning the extent to which the E.U. and U.S. social models exist outside the minds of diplomats and politicians seeking to stitch together a common identity. How much unity is there still within Europe after the Eastern enlargements have considerably increased economic and cultural diversity? To whatever extent one might discern a distinct set of commonalities that represent the core of a European approach, how different are the European characteristics of social, economic, and political life from those of America?

Addressing these issues, this book systematically analyzes how much European countries and the United States have in common and how much variation we find within the enlarged European Union in eight central spheres of socio-economic and political life: employment, equality/mobility, educational opportunity, integration of immigrants, democratic functioning, political participation, rights to welfare, and levels of public spending. Drawing on empirical analyses by U.S. and European scholars who represent multi-disciplinary backgrounds, each of these topics is put under scrutiny. The results of this study illuminate points of convergence and divergence as seen from the perspectives of scholars from both sides of the Atlantic.


از آنجا که ظهور اتحادیه اروپا، سیاستمداران اند به طور فزاینده با تاکید بر مفهوم یک مدل اجتماعی اروپا به عنوان یک جایگزین به شکل آمریکایی از سرمایه داری بازار، که به عنوان ترویج رشد اقتصادی بدون توجه به همبستگی و پیشرفت اجتماعی دیده می شود. از آنجا که این گفتمان سیاسی پیشرفته، دانشمندان علوم اجتماعی و تحلیلگران سیاست علمی سوالات مربوط به میزانی که مدل های اجتماعی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در خارج از ذهن دیپلمات ها و سیاستمداران به دنبال کوک با هم یک هویت مشترک وجود داشته باشد مطرح شده است. چقدر وحدت وجود است که هنوز هم در اروپا پس از بزرگ شدن شرقی اند، بطور قابل توجهی افزایش یافته است تنوع اقتصادی و فرهنگی؟ به هر میزان ممکن است یک مجموعه مشخص از مشترکات است که نشان دهنده هسته یک رویکرد اروپا تشخیص، چقدر متفاوت ویژگی اروپا زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و از کسانی که از امریکا هستند؟ دانلود دانلود پرداختن به این مسائل، این کتاب سیستماتیک تجزیه و تحلیل چقدر کشورهای اروپایی و ایالات متحده در مشترک دارند و چه مقدار تنوع ما در اتحادیه بزرگ اروپا در هشت حوزه مرکزی از زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را پیدا کنید: اشتغال، برابری / تحرک، فرصت های آموزشی، ادغام مهاجران، عملکرد دموکراتیک، مشارکت سیاسی، حقوق به رفاه، و سطح هزینه های عمومی. با توجه به تجزیه و تحلیل تجربی توسط ایالات متحده و دانشمندان اروپایی که نشان دهنده زمینه های چند رشته ای، هر یک از این موضوعات تحت بررسی دقیق قرار داده است. نتایج حاصل از این مطالعه روشن نقاط همگرایی و واگرایی به عنوان از منظر دانشمندان از هر دو طرف اقیانوس اطلس دیده می شود.[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها