لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 301 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

Culture and psychotherapy a guide to clinical practice

موضوع کتاب دیجیتالی [ Medical ]
شابک (ISBN) 9780880489553, 0880489553
تعداد صفحه 298 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2001
ویرایش 1st

نمايش خلاصه کتاب

Culture and psychotherapy a guide to clinical practice 
فرهنگ و روان راهنمای عمل بالینی

Back cover of Culture and psychotherapy Front cover of Culture and psychotherapy
نویسند‌گان:

,

شرح مختصر:

With its balanced combination of clinical guidance and conceptual discussion highlighted by fascinating case studies, this volume, authored by national and ...


با ترکیب متعادل خود را از راهنمایی بالینی و بحث مفهومی برجسته از مطالعات موردی جذاب، این دوره، نوشته شده توسط ملی و ...


شرح مفصل:

Cultural diversity has always been a fact of life, nowhere more so than in the unique melting pot of U.S. society. Respecting and understanding that diversity is an importantAand challengingAgoals. Culture and Psychotherapy: A Guide to Clinical Practice brings us closer to that goal by offering a fresh perspective on how to bring an understanding of cultural diversity to the practice of psychotherapy to improve treatment outcomes. This remarkable work presents the nuts and bolts of incorporating culture into therapy, in a way that is immediately useful and practical. Illustrated by numerous case studies that demonstrate issues, techniques, and recommendations, the topics in this wide-ranging volume focus not on specific race or ethnicity but instead on culture. -IntroductionASummarizes the influence of culture (an abstract concept defined as an entity apart from race, ethnicity, or minority) on the practice and process of psychotherapy while offering a broadened definition of psychotherapy as a special practice involving a designated healer (or therapist) and identified client (or patient) to solve a clientAs problem or promote a clientAs mental health -Case Presentations and AnalysisAIllustrates distinctive cultural issues and overtones within psychotherapy, such as the traditional Japanese respect for authority figures, the Native American concept of spirit songs, the clash of modern values with traditional Islamic codes, and the effects of the conflict between Eastern values of dependence and group harmony and Western values of independence and autonomy -Specific Issues in TherapyADiscusses lessons from folk healing, the cultural aspects of the therapist-patient relationship, and the giving and receiving of medication as part of therapy -Treating Special PopulationsAPresents issues and trauma faced by African Americans, Hispanic veterans, Southeast Asian refugees, adolescents, and the ethnic minority elderly -Special Models of TherapyAShows the interplay between cultural issues and specific models of therapy, including marital therapy for intercultural couples and group therapy with multiethnic members The relevance of cultural diversity will only grow stronger in the coming years as our definition of community expands to embrace globalAnot just localAissues. With its balanced combination of clinical guidance and conceptual discussion highlighted by fascinating case studies, this volume, authored by national and international experts, offers psychotherapists, psychiatrists, psychologists, psychiatric residents, psychiatric nurses, and mental health social workersAboth in the U.S. and abroadAan expansive focus and richness of content unmatched elsewhere in the literature.


تنوع فرهنگی همواره واقعیت های زندگی، هیچ جا بیشتر از آنچه در گلدان ذوب منحصر به فرد از ایالات متحده جامعه است. احترام و درک این تنوع challengingAgoals importantAand است. فرهنگ و روان درمانی: راهنمای عملکرد بالینی به ارمغان می آورد ما را به این هدف نزدیک تر با ارائه یک چشم انداز تازه در مورد چگونه به درک تنوع فرهنگی را به عمل روان درمانی برای بهبود نتایج درمان است. این کار قابل توجهی مهره و پیچ و مهره از ترکیب فرهنگ به درمان، در راه است که بلافاصله مفید و عملی است. نشان داده شده مطالعات موردی متعدد نشان می دهد که مسائل، تکنیک ها و توصیه نامه ها، مباحث در تمرکز بر این حجم گسترده نه نژاد خاص و یا قومیت، اما به جای آن بر فرهنگ است. -IntroductionASummarizes نفوذ فرهنگ (انتزاعی مفهوم تعریف شده به عنوان یک نهاد جدا از نژاد، قومیت، و یا اقلیت) در عمل و فرآیند روان درمانی در حالی که ارائه یک تعریف گسترده تر از روان درمانی به عنوان یک عمل خاص شامل شفا دهنده (یا درمانگر) و شناسایی مشتری (بیمار) برای حل مشکل clientAs و یا ترویج روانی سلامت مورد clientAs سخنرانیها و AnalysisAIllustrates متمایز مسائل فرهنگی و لایههای درون روان، مانند احترام ژاپنی های سنتی برای چهره های قدرت، مفهوم بومی آمریکایی از آهنگ های روح، برخورد از ارزش های مدرن و با کدهای سنتی اسلامی، و اثر از تضاد بین ارزش های شرقی وابستگی و گروه هماهنگی و ارزش های غربی از استقلال و استقلال مسائل خاص در TherapyADiscusses درس هایی از بهبود قوم، جنبه های فرهنگی از رابطه درمانگر و بیمار، و دادن و دریافت دارو به عنوان بخشی از درمان درمان ویژه PopulationsAPresents مسائل و تروما مواجه آمریکایی های آفریقایی تبار، جانبازان اسپانیایی، پناهندگان آسیایی جنوب شرقی، نوجوانان، و اقلیت های قومی سالمندان ویژه مدل از TherapyAShows متقابل بین مسائل فرهنگی و مدل های خاص درمان، از جمله درمان زناشویی برای زوج های فرهنگی و گروه درمانی با اعضای چند قومی ارتباط تنوع فرهنگی تنها به رشد قوی در سال های آینده به عنوان تعریف ما از جامعه گسترش می یابد، به آغوش globalAnot فقط localAissues. با ترکیب متعادل خود را از راهنمایی بالینی و بحث مفهومی برجسته از مطالعات موردی جذاب، در این دوره، توسط کارشناسان ملی و بین المللی، روان، روانپزشکان، روانشناسان، روانی ساکنان، پرستاران روانپزشکی، و workersAboth سلامت روانی اجتماعی در ایالات متحده آمریکا و abroadAan گسترده ارائه می دهد تمرکز و غنای محتوا در جاهای دیگر در ادبیات بی بدیل است.[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها