لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 232 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals A Commentary

موضوع کتاب دیجیتالی
شابک (ISBN) 9780199691531, 0199691533
تعداد صفحه 377 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2011
ویرایش

نمايش خلاصه کتاب

Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals A Commentary 
مبانی کانت متافیزیک اخلاقیات، A تفسیر

Back cover of Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals Front cover of Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals
نویسنده:شرح مختصر:

It differs from most recent commentaries in paying special attention to the structure of the work, the historical context in which it was written, and the views to which Kant was responding.


آن را از بسیاری از تفاسیر اخیر در توجه ویژه به ساختار کار متفاوت است، تاریخی که در آن نوشته شده بود، و نظرات که به کانت بود پاسخ.


شرح مفصل:

Henry E. Allison presents a comprehensive commentary on Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals (1785). It differs from most recent commentaries in paying special attention to the structure of the work, the historical context in which it was written, and the views to which Kant was responding. Allison argues that, despite its relative brevity, the Groundwork is the single most important work in modern moral philosophy and that its significance lies mainly in two closely related factors. The first is that it is here that Kant first articulates his revolutionary principle of the autonomy of the will, that is, the paradoxical thesis that moral requirements (duties) are self-imposed and that it is only in virtue of this that they can be unconditionally binding. The second is that for Kant all other moral theories are united by the assumption that the ground of moral requirements must be located in some object of the will (the good) rather than the will itself, which Kant terms heteronomy. Accordingly, what from the standpoint of previous moral theories was seen as a fundamental conflict between various views of the good is reconceived by Kant as a family quarrel between various forms of heteronomy, none of which are capable of accounting for the unconditionally binding nature of morality. Allison goes on to argue that Kant expresses this incapacity by claiming that the various forms of heteronomy unavoidably reduce the categorical to a merely hypothetical imperative.


هنری E. آلیسون ارائه تفسیر جامع در مبانی را کانت متافیزیک اخلاقیات (1785). آن را از بسیاری از تفاسیر اخیر در توجه ویژه به ساختار کار متفاوت است، تاریخی که در آن نوشته شده بود، و نظرات که به کانت بود پاسخ. آلیسون استدلال می کند که، به رغم اختصار نسبی آن، زمینه را است که تنها مهم ترین کار در فلسفه مدرن اخلاقی و اهمیت آن نهفته است به طور عمده در نزدیک کردن دو عامل مرتبط است. اول آن است که در اینجا که کانت 1 اصول انقلابی خود را از استقلال خواهد شد، که، پایان نامه متناقض است که الزامات اخلاقی (وظایف) خودخواسته و آن را فقط به خاطر این است که می توان آنها را مفصل بدون قید و شرط الزام آور است. دوم این است که برای همه ی نظریه اخلاقی کانت با فرض متحد که زمین از الزامات اخلاقی را باید در برخی از هدف خواهد شد (خوب) به جای خواهد خود را، که کانت قوانین و مقررات دگرمختار واقع شده است. بر این اساس، آنچه از نقطه نظر تئوری های قبلی اخلاقی به عنوان یک تضاد اساسی بین دیدگاه های مختلف خوب است reconceived شده توسط کانت به عنوان یک دعوای خانوادگی بین اشکال مختلف دگرمختار، هیچ یک از آن ها قادر حسابداری برای ماهیت بدون قید و شرط اتصال از اخلاق دیده می شود است. آلیسون در ادامه به استدلال می کنند که کانت بیان این ناتوانی را با این ادعا که به اشکال مختلف از دگرمختار های غیر قابل چشم پوشی کاهش مقوله ضروری است صرفا فرضی است.[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها