لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 169 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

Abortion A Documentary and Reference Guide

موضوع کتاب دیجیتالی [ Social Science ]
شابک (ISBN) 9780313340321, 0313340323
تعداد صفحه 258 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2008
ویرایش

نمايش خلاصه کتاب

Abortion A Documentary and Reference Guide 
سقط جنین، A مستند و راهنمای مرجع

Back cover of Abortion Front cover of Abortion
نویسنده:شرح مختصر:

Chronicles the history of abortion in the United States from the early 1800s to 2007 through primary documents and analyses by the author.


سابقه سقط در ایالات متحده از اوایل 1800s تواریخ تا 2007 از طریق اسناد و مدارک اولیه و تجزیه و تحلیل توسط نویسنده.


شرح مفصل:

This thought-provoking reference work explores the evolution of America's heated abortion debate in a selection of over 40 primary documents from the 19th century to the present day. The guide includes not only key laws and court cases that have determined abortion policy, but also political speeches, medical essays, theological writings, newspaper advertisements, magazine articles, and popular books that offer insight into America's changing attitudes towards women, race, the medical field, and the role of government in its citizens' personal lives. Each document is preceded by an introduction and is followed by analysis to help readers understand its significance and historical context.

Today abortion is America's most contentious political and religious rallying point. Yet 150 years ago it was a virtual non-issue, quietly performed for centuries by women and mid-wives. What changed? This thought-provoking reference work explores the evolution of America's abortion debate in a balanced selection of over 40 primary documents by doctors, feminists, religious leaders, politicians, extremists, and judges from the 19th century to the present day. This guide not only examines the key laws and court cases, like Roe v. Wade and the Partial Birth Abortion Ban, that have determined abortion policy, but offers insight into America's changing attitudes towards women, race, the medical field, and the role of government in its citizens' personal lives. Memoirs of early abortion providers, excerpts from popular women's self-help books, the complete text of Pope Paul VI's Humanae Vitae, and personal writings from key liberal and conservative figures on both sides of the debate provide a more complete picture of an issue that is deeply personal, deeply divisive, and anything but clear-cut. A straightforward and accessible book, ideal for both students and general readers looking to expand their understanding of one of the most complicated, and still unresolved, issues of our day.

Each excerpt is preceded by a brief explanation of its significance and followed by author analysis to help readers understand its implications and the historical context in which is it was written. Readers gain direct access to America's most important legal papers and transcripts on abortion, complimented by a well rounded view of the public beliefs and sentiments that have fueled abortion debates. Suggestions for further reading conclude each chapter, perfect for research or to guide interested readers in their search for material. The front matter includes a Timeline of major events in abortion history, and the back matter, offers a Bibliography of 50 titles on abortion and over 30 Web links.


این کار فکری مرجع بررسی در سیر تکامل بحث سقط گرم امریکا را در یک انتخاب از بیش از 40 اسناد اولیه از قرن 19 تا به امروز. راهنمای نه تنها شامل قوانین کلیدی و موارد دادگاه که سیاست سقط جنین تعیین کرده اند، بلکه سخنرانی های سیاسی، مقالات پزشکی، نوشتههای کلامی، تبلیغات روزنامه، مقاله مجله و کتاب محبوب که ارائه بینش به تغییر نگرشها در امریکا را نسبت به زنان، نژاد، پزشکی حوزه و نقش دولت در زندگی شخصی شهروندان خود را. هر سند با مقدمه قبل است و توسط تجزیه و تحلیل به دنبال برای کمک به خوانندگان در درک اهمیت و بستر تاریخی آن است.

سقط امروز انگیز ترین محوری سیاسی و مذهبی در امریکا است. با این حال 150 سال پیش آن را به یک مسئله غیر مجازی، بی سر و صدا برای قرن ها توسط زنان و اواسط همسران انجام شد. چه تغییر کرده است؟ این کار فکری مرجع بررسی در سیر تکامل بحث سقط جنین در امریکا در انتخاب متعادل از بیش از 40 اسناد اولیه توسط پزشکان، فمینیستها، رهبران مذهبی، سیاستمداران، افراط گرایان، و قضات از قرن 19 تا به امروز. این راهنمای نه تنها به بررسی قوانین کلیدی و دادگاه، مانند کوچک در مقابل وید و تولد جزئی سقط جنین بان کی مون، که سیاست سقط جنین تعیین کرده اند، اما ارائه می دهد بینش به تغییر نگرشها در امریکا را نسبت به زنان، نژاد، زمینه های پزشکی، و نقش دولت در زندگی شخصی شهروندان خود را. خاطرات از ارائه دهندگان اولیه سقط جنین، گزیده ای از کتاب های خود به کمک زنان محبوب است، متن کامل Humanae تاریخچه مختصری از زندگی پاپ پل ششم و نوشته های شخصی از چهره های کلیدی لیبرال و محافظه کار در هر دو طرف بحث یک تصویر کامل تر از یک موضوع است که ارائه عمیقا شخصی، عمیقا تفرقه، و هیچ چیز به جز روشن. کتاب ساده و در دسترس، ایده آل برای دانش آموزان و خوانندگان به طور کلی به دنبال گسترش درک خود را از یکی از مسائل پیچیده ترین، و هنوز هم حل نشده، از روز است.

هر گزیده ای است که توسط یک توضیح مختصری از اهمیت آن قبل و پس از تجزیه و تحلیل نویسنده برای کمک به خوانندگان مفاهیم و زمینه های تاریخی است که در آن نوشته شده بود آن را درک کنید. خوانندگان دسترسی مستقیم به مقالات مهم قانونی در امریکا و ریز نمرات در سقط جنین، قدردانی توسط یک دید خوبی گرد از باورهای عمومی و احساسات است که بحث سقط جنین دامن زده اند. پیشنهادات برای مطالعه بیشتر نتیجه هر فصل، مناسب برای تحقیقات و یا برای هدایت خوانندگان علاقه مند در جستجوی خود را برای مواد. ماده جلو شامل یک جدول زمانی از رویدادهای مهم در تاریخ سقط جنین، و ماده پشت، ارائه می دهد یک کتابشناسی از 50 عنوان سقط جنین و بیش از 30 لینک های وب.
[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها